Đào tạo

Thông báo v/v Thời gian tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2023

Thông báo v/v Thời gian tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2023

Thông báo v/v đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 26 (2024-2024) ngành Quản lý giáo dục

Thông báo v/v đăng ký tên đề tài, tổ chức tư vấn đề cương luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa 26 (2024-2024) ngành Quản lý giáo dục

Thông báo V/v gia hạn thời gian nộp luận văn thạc sĩ của học viên khóa 25 (2021-2023) ngành Quản lý giáo dục, khóa 10 (2021-2023) ngành Tâm lý học lâm sàng

Thông báo V/v gia hạn thời gian nộp luận văn thạc sĩ của học viên khóa 25 (2021-2023) ngành Quản lý giáo dục, khóa 10 (2021-2023) ngành Tâm lý học lâm sàng

Công bố Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trịnh Ngọc Toàn

Đề tài: Quản lý xây dựng văn hóa nhà trường trong các trường mầm non có tổ chức giáo dục hòa nhập trên địa bàn thành phố Hải Phòng Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã: 9.14.01.14 Nghiên cứu sinh: Trịnh Ngọc Toàn Khóa: 05 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Thị Hoàng Yến và TS. Trương Thị Thúy Hằng Tên cơ sở đào tạo: Học viện Quản lý giáo dục

Công bố Luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Davisouk Noynaly

Đề tài: Quản lý đào tạo trình độ đại học ngành Khoa học môi trường ở đại học Quốc gia Lào trong bối cảnh phát triển kinh tế- xã hội hiện nay Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã: 9.14.01.14 Nghiên cứu sinh: Davisouk Noynaly Khóa: 08 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Phúc Châu và PGS.TS Nguyễn Thành Vinh Tên cơ sở đào tạo: Học viện Quản lý giáo dục 1. Tóm tắt Luận án 2. Thông tin điểm mới 3. Luận án