Hoạt động khoa học của CBGV

Trách nhiệm xã hội của thanh niên, sinh viên: Lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm học 2020-2021, ngày 25/12/2020, Khoa Cơ bản, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: “Trách nhiệm xã hội của thanh niên, sinh viên: Lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra”. Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm, tham dự của nhiều nhà nghiên cứu thuộc Học viện Quản lý giáo dục; Học viện Thanh, Thiếu niên; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội; cùng đông đảo thanh niên, sinh viên Học viện Quản lý giáo dục.

Học viện Quản lý giáo dục công bố những kết quả nghiên cứu mới về “Tạo động lực cho người dạy và người học trong bối cảnh đổi mới giáo dục”

Ngày 25/12/2020, Khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học với chủ đề “Tạo động lực cho người dạy và người học trong bối cảnh đổi mới giáo dục”. Hội thảo đã quy tụ được hơn 20 báo cáo khoa học của các nhà nghiên cứu, giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giàu uy tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý giáo dục.

Hội nghị khoa học- công nghệ thường niên Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Quản lý giáo dục

Sáng 18/12/2020, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội nghị Khoa học và công nghệ thường niên.

Hội đồng khoa học tự đánh giá kết quả thực hiện Nhiệm vụ Khoa học cấp Quốc gia do Học viện Quản lý giáo dục là cơ quan chủ trì thực hiện

Ngày 11/12/2020, tại Học viện Quản lý giáo dục đã diễn ra Hội đồng khoa học tự đánh giá kết quả thực hiện Nhiệm vụ Khoa học cấp Quốc gia “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn 2017-2025 và những năm tiếp theo” do GS.TS Phạm Quang Trung làm chủ nhiệm đề tài, Học viện Quản lý giáo dục là cơ quan chủ trì.