Hoạt động khoa học của CBGV

Nghiệm thu thành công Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ do Học viện Quản lý giáo dục chủ trì

Ngày 28/7/2022, Hội đồng Khoa học đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ “Tự chủ và trách nhiệm giải trình của trường phổ thông chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay” do ThS. Trần Trung Tình, Học viện Quản lý giáo dục là Chủ nhiệm đề tài.

Hội thảo khoa học quốc gia “Ứng dụng Tâm lý học trường học trong bối cảnh đổi mới giáo dục”

Vừa qua, Khoa Tâm lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Ứng dụng Tâm lý học trường học trong bối cảnh đổi mới giáo dục”.

Hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng và vận hành trường học trực tuyến- vai trò của cán bộ quản lý và giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông”

Ngày 17/9/2021, Học viện Quản lý giáo dục tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng và vận hành trường học trực tuyến- vai trò của cán bộ quản lý và giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trách nhiệm xã hội của thanh niên, sinh viên: Lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm học 2020-2021, ngày 25/12/2020, Khoa Cơ bản, Học viện Quản lý giáo dục đã tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: “Trách nhiệm xã hội của thanh niên, sinh viên: Lý thuyết, thực tiễn và những vấn đề đặt ra”. Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm, tham dự của nhiều nhà nghiên cứu thuộc Học viện Quản lý giáo dục; Học viện Thanh, Thiếu niên; Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội; cùng đông đảo thanh niên, sinh viên Học viện Quản lý giáo dục.