Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Khoa Công nghệ Thông tin và truyền thông

  • Địa chỉ: Phòng 203 nhà A2
  • Điện thoại: 36642658
  • Hòm thư: .........
  • Fax: .........
  • Website: .........

Khoa công nghệ thông tin được thành lập năm 2006 trên cơ sở Trung tâm công nghệ thông tin, do Ths Hà Văn Ninh phụ trách. Năm 2007, Học viện đã bổ nhiệm TS phạm Quang Trình làm trưởng khoa. Hiện tại Khoa có các bộ môn : Bộ môn Toán tin, Bộ môn Tin học ứng dụng, Bộ môn Khoa học máy tính và các tổ chức chính trị, đoàn thể: Chi bộ, Công đoàn, Liên chi đoàn khoa. Năm 2010, khoa đã có 20 cán bộ, trong đó có 1 PGS, 3 tiến sỹ, 13 thạc sỹ và 4 cử nhân. Khoa đã có 3 khóa đào tạo với gần 700 sinh viên chuyên ngành Tin học ứng dụng do khoa trực tiếp quản lý đào tạo.

Lãnh đạo khoa:

Phó Trưởng khoa phụ trách: TS. Đỗ Viết Tuân

Phó Trưởng khoa: ThS. Vũ Lê Quỳnh Giang

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

• Phối hợp phòng Đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập; tổ chức đào tạo theo chương trình giáo dục đại học mã ngành Công nghệ thông tin và một số mã ngành khác của Học viện; Giảng dạy các chuyên đề thuộc lĩnh vực Toán học, vật lý, Công nghệ thông tin cho các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài học viện.

• Triển khai ứng dụng các thành tựu về Toán học và Công nghệ thông tin vào công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục tại Học viện

• Tổ chức tư vấn và dịch vụ về Công nghệ thông tin cho các tổ chức trong và ngoài Học viện

• Trực tiếp quản lý và bảo quản cơ sở vật chất trang bị của phòng máy