Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC QUÁN LÝ GIÁO DỤC
- Địa chỉ: Phòng 403 nhà A1
- Điện thoại: 36640343
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website: .........

GIỚI THIỆU

Lãnh đạo đơn vị:

Viện trưởng: TS. Ngô Thị Thùy Dương

Phó Viện trưởng: TS. Trình Thanh Hà

Là một tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc Học viện Quản lý giáo dục Việt Nam. Chúng tôi rất vinh dự khi  thực hiện các hoạt động nghiên cứu  và triển khai ứng dụng khoa học Quản lý giáo dục, góp phần vào sự nghiệp trồng người trên Đất Việt.

Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để trở thành một địa chỉ nghiên cứu khoa học tin cậy, cống hiến cho sự đổi mới của quản lý giáo dục Việt Nam, thúc đẩy sự sáng tạo và hiệu quả của quản lý giáo dục thông qua các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ hướng tới phát triển chất lượng nguồn nhân lực đất nước.

Chúng tôi rất hân hạnh được gặp gỡ và hợp tác cùng các bạn.

Nghiên cứu khoa học

Tư vấn Hỗ Trợ 

Đào tạo - Tập huấn

Diễn đàn trao đổi

Hội nghị, hội thảo