Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Ban Giám đốc
- Địa chỉ: Tầng 1-Nhà A1-Số 31 Phan Đình Giót- Thanh Xuân- Hà Nội.
- Điện thoại: 04-38641802
- Hòm thư: hvqlgd@niem.edu.vn ; hocvienquanlygiaoduc@naem.edu.vn
- Fax: 04-38643352
- Website: http://naem.edu.vn

Thông tin Lãnh đạo của Học viện Quản lý giáo dục

1. Phó Giám đốc Phụ trách Học viện: TS. Phan Hồng Dương

2. Phó Giám đốc: PGS. TS Trần Hữu Hoan

3. Phó Giám đốc: TS. Phùng Thị Lý Hằng