Khoa/ Phòng ban

Tổ chức

Phòng Quản trị Thiết bị
- Địa chỉ: Phòng 201 nhà A1
- Điện thoại: 38645503
- Hòm thư: .........
- Fax: .........
- Website:

Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: TS. Phùng Thị Lý Hằng

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Cầm

Chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị:

 - Quản lý tài sản của Học viện

- Sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, quản lý sửa chữa cấp điện và cấp nước sạch

- Công tác vệ sinh môi trường và cảnh quan

- Công tác phòng cháy chữa cháy và chống thiên tai

- Phục vụ  giảng dạy, học tập  và sinh hoạt ký túc xá cho các đối tượng

- Tham gia tư vấn đầu tư phát triển cơ sở vật chất